Вы здесь

Ты’’ хабарпава ёльць

Носиндалава ирийхад’ по’ пудана яля’’ ӈэсонд’ хойхана илена’’, манзарана’’ нина’’ ӈули’’ тэтнасьты’’. Тамальӈгана ханярина ненэця’’забой’ манзаяхато’ лапцесетыд’.

Хусувэй тыдо’ пэртя’’ ненэця’’ забоян’ тэвравнда’’ тыдо’ яӈгревы’’ ӈэсьты’’. Ты’’ хабарпава’’ манзаяха’ лапцева е’’эмня сава нум’ ӈатесеты’’. Тецьда яля’’ тось минханда’’ манзаидо’ пясьтыдо’.

Тюку по’ ты’’ хабарпава манзаидо’ яноларэядаць. Тецьда яля’’ тандая’ яхана тонарханё. Тарем’ ӈэбнанда ӈод округханана маля няхар’’ юр’’ ӈоб’яӈганя тонна’’ ты’’ ӈамзам’ хамандаць. Пландо’ сидя ю’’ няхар’’ процентан’ пандавы. «Ервхана», «Харпхана», «Путь Ильича» ты’’пэртя’’ яханава серудо’ маля ӈахакуд’ минрейдо’. Красной’ ӈэсыхыд’ тэвравы ты’’ ӈамзам’ маля Няръяна маркана иленаӈэ’ тэмдабиваць.

Сямянд’ нерде тюку по’ забой’ манзаидо’ СПК «Красный Октябрь» ты’’пэртя пэйдось. Тюку ялян’ таняна манзаидо’ ёльцевы’’. Красной’ ӈэсыхы’ убойный пунктхана манзарана’’ ты’’хабарпава серт’ ив’ ер’ сырцеты’’, манзаидо’ ёльцянда сертамбасьтыдо’. «Харпхана» си’’ив ӈэсыхына тыдо’ пэрӈа’’, тюку по’ сидя ёнар’’ сидндет юр’’ тым’ забоян’ тэвраць. Хойхана мюсерта’’ ненэця’’ вадахат’ намдась: хаювы та’ ябембада’’ яля’’ ӈокаць, ты’’ падець. Тарця сер’ танева’ нид, ты’’ хэвндо’ сацьри’ сава ни’’ӈа’’.

«Няръяна ты» СПК тыдо’ сацьри ӈока ни’’ӈа, сидя ӈэсыхына мат’’ ёнар’’ мян ты’’ ӈэдакы. Таняна ӈод’ забоян’ тэвравнда тыдо’ яӈгремби. Сян яля’’ ваерась тыдо’ хабарпава манзаидо’ ӈэсынандо’ пяӈгудо’. Тарця манзаи’’ е’’эмня нумда тедахова серо’’ӈа’’.