Вы здесь

Тыбэртя ялям’ мэ’’ӈа’’

Тыбэртя яля’ ныланава яля’

Ямалхана сямянхат’ тэта’’ ненэця’’ иле’’. Нянэй ненэця’’ тыдо’ пэрць выӈгана иле’’. Хэвхы округхана илена’’ хибяри’’ тыбэртя’ ялям’ ӈарэй ёльцяӈана мэцьтыдо’. Яра’ ирий пудана яляхад’ ты’’ ниць ирий еркы’ толыр’’ ӈэсонд’.

Тюку по’ ӈод тарем’ ӈэвась’ пэрӈа. Сямянд’ нюртейӈэ’ тыбэртя ялямдо’ Пуровской районхана мюсерта ненэця’’ нэдось. Пыдо’ ныланавась Кар-Нат фактория’ няна ма’’люрӈаць. Яля’ ямбан тэхэ’’нато’ илена’’ ненэця’ по’ ямбан манзаравидо’ тасламбиць, тикахад’ сянаковидо’ мэ’’ӈаць. Не’’ конкурс’ мэ’’ӈаць, ханяна несэй сэдвы’’ паныдо’, мальцидо’, пивидо’ манэ’’лабтабиць. Хуркари’’ серкана сямянд’ мэбетидо’ мядонзэйм’ ня’’амаць. Тыбэртя’’ тикы яляхана ӈока’’ сейхана сомбой вади’’ намдаць.

Нерняна товнда ирий юдимдей яляхана Ямальский районхана  мюсерта ненэця’ ӈарка ялямдо’ мэ’’манзь ма’’лаӈгуд’. Сямянд’ нерде МОП «Ярсалинское» тыбэртя’’ мэтадо’.

Надым маркана на Кубок губернатора ЯНАО хусувэй по’ танеда пирдырмидо’ тюку по’ ты’’ саполана ирий’ сидя яӈганя толыркана нэӈгудо’. Таняна округандо’ сян’’ районхад’ тыбэртя’’ ма’’лаӈгуд’. Тыбэртя’’ поӈгнандо’ пирдырта’’: тюран’ тынзям’ моепаӈгу’’, хан’ тя санарта’’, няхар’’ мэвна санарта’’, сямянд’ ныхытидо’ нюмдеӈгу’’. Тикахад’ хой’ тер ненэця’ ламбахана сюрберта’’, тэхэ’’на ӈэдалёрта’’. Тикахад’ «Кочевая семья» конкурсадо’ танеӈгу. Мяд тер’’ ӈобкана ма’’лась падтавы’’ ты’’ ханудо’ манэ’’лабтаӈгу’’, тикахад’ тюку ялян’ сэдвы’’ сырэй паныдо’, мальцидо’, пивидо’ манэ’’лабтабаӈгу’’. Ӈацекы’’ е’’эмня яӈга’ хамадавы программадо’ ӈод танеӈгу’’.

Тарем’ Ямалкана тыбэртя’’ хибяри’’ ӈарка ялудо’ сидя ирий ямбан янда’’хана мэтыдо’. Сямянд’ пуданаӈэ’ тыбэртя ялям’ мэ’’манзь Гыда ӈэсыхына ма’’лаӈгуд’, тикы яляхана сямянд’ тецьда яхана мюсерта’’ ненэця’’ ныланаӈгу'’.

Саля’хардахана тыбэртя’ ялям’ тюку по’ ӈани’ хамадабидо’. Пэхэт’ товы’’ ненэця’’ таняна нерняна’ товнда ирий’ сидя ю’’ маттамдэй яляхана ӈарка ялямдо’ мэта’’. Тюкумэвахана тарця ялядо’ Шайтанкам’ нюбета яха’ хэвхана ваераӈгу. Культура серу’’ минрена’’ тарця ялян’ харто’ программамдо’ хамадаби’’.