Вы здесь

Ӈобкана таславы’’ серудо’ ӈокаць

Сенз’ ӈэва’ сер ты’’ сие ниць ириян’ тэвына’’. Валакада хойхана мюсерта’’ нина’’ тэтнава’’ ялудо’ тута’’. Нерняна товнда ирийхана ханярина ты’’ ниць’ ёльцьӈэ’ ханта.

Теда ханярина мюсерта’’ ненэциена сывы’ мюсерць яхататто’ таӈы’ мюселава яхато’ пяӈгудо’. Тикы нерцю тянембёвна ныланаӈгуд’. Хибяхова ӈэсыхы тэвӈгуд’, ӈаврадамдо’ тэмдаӈгу’’, тоходанна’’ нюкцидо’ вэдонда’’. Хибяхова харвабнанда округна еркы’ март’ тэвӈгуд. Тюку ирийхана Няръяна маркана нянэй ненэцие’’ е’’эмня хамандавы тарана’’ сер’’ ваераӈгу’’. Хойхана мюсерта’’ нина’’, ты’’пэртина, тюку’ мэвахана ӈарка ма’’лёвамдо’ мэ’’манзь Няръяна март’ ма’’лаӈгуд. Ты’’пэртина съездхана манзараӈгу. Хурка тоенана серу’’ манзаравахана таня, хурка серкана хойхана илена’’ нина’’ нядаӈговам’ ӈате’’ тикы нямна ты’’пэртина, мяд’ манзаям’ минренина’’ лаханаӈгу’’. Пыдо’ вададо’ съездхана собнанда тара. Тикы’ хавна «Сямянхат мерета» сянаковава тюку’ мэвахана ваераӈгу. Тарця сянакован’ маркад’ хахаярка мюсерта’’ ненэциена тэхэна тута’’. Сямянхат’ меретам’ поӈгандо’ тэраӈгу. Ты’’пэртина тэхэна ӈэдалёрць’ я’’авлавамдо’ манэ’’лабтаӈгу. Тикы’ хавна сюрберта’’, хан’ тя санарта’’, тынзям’ моепаӈгу’’. Сямянхат ныхытидо’ нюмдеӈгу’’.

Тарця ялява ты’’ниць ирийна маттамдэй толыркана ваераӈгу. Культурахана манзарана’’ нина’’ тарця яляха харто’ программыдо’ хамандаць. Тикы’ хавна хойхана илена’’ нина’’ «Сава сё» конкурсан’ тута’’. Округна ӈэсыхына илена’’ нина’’, хыно’’тина’’, «Сава сён’» ма’’лэйдаць’’. Хусувэй товы харта сёмда мэта. Тюку мэвахана ӈока несэй сё’’ намдгува’’.

Ханзер Нярьяна маркана ты’’пэртина съезд’ манзарась, хибя «Сямянхат меретахана» ныхы’’ӈаць, «Сава сёхона» нерняна миӈаць – мал’’ тикым’ ӈани’ яляхана таневнда газетахана падгува. Мядоманзь’, манзаравась товы’’ нина’’ вади’’ ӈод нянда’’ тэвраӈгуна’’.