Вы здесь

Тэхэна’’ ӈэдалёрта’’ таняць

Хусувэй по’ Няръяна маркана буранхана ӈэдалёрма сянакова танесеты. Тарем маля си’’ив яӈганя по’’ ямбан ӈэдалёрӈа’’, тарця сянаковам’ нэвы Артур Чилингаров тамальӈгана округна депутатӈэ’ РФ Государственный Думахана манзарась.

Теда тарця сянаковам’ нюмдембидо’ – «Буран Дэй». Буранхана ӈэдалёрмам’ округханана саць ӈарка серӈэ’ мэ’’ӈадо’. Ӈэдалёрман’ харвана хибяри’’ тянё нисьты’’ӈа’’, тикахад’ сырмась турта’’ ӈока ӈэсьты’’. «Буран Дэйхана» ӈэдалёрта’’ хибяри’’ хусувэйдо’ сава мядонзэй ня’’амсеты’’. Ӈодьбянда сянакован’ харвана’’ӈод тянёркаӈэ’ ни’’ханас’’.

«Буран Дэй» ӈэва мальӈгана тэхэна ӈэдалёрта’’ ӈод ӈадимберцеты’’. Тыдо’ маркад хахаяркада ӈэсыхына мюсерта ненэця тальняюв’ танабасетыдо’. Тюку’ мэвахана тет яӈганя ненэця’’ тэхэнато’ ӈэдалёрӈаць. Ямб’ сехэрым’ мадась пыдо’ Няръяна март’ тэвыдаць. Хув’ мер маля сянакова яхана ӈатенаць. Тыдо’ хасенаць, ты’’пэртя’’ тыто’ хэвхана ядасумбиць. Яляда хаярэко яля’ ӈэбнанда ӈод тецись. Тецьдахад’ хэӈцьхартадо’ тэхэна мэна хибярина яӈгусь. Ханимзь маня’’ нина’’ хэӈгдамдо’ пюрӈаць, ханя еримя, таня тюӈгаць. Хахая ваӈхарт’ яӈгусь.

Дмитрий Павлович Вылка маля ӈакуд’ хойхана манзара. Пыда няюв лаханакурӈамась, тарця вади’’ хэтась: – « Мань’ няхарамдэймэвна тарця сянакован’ турӈадм’. Ханзер ӈэдалёртава’’ нерняна ӈадьгу, тына хурка ӈэӈгу, нензаминдяр’ пыдамда ханзер манэ’’лабтаӈгуда. Тецьдахава нянана сер’ вани’’ӈа’’, торомбэва’’. Теневава’’ маля – яля ямб ӈатенась тараӈгу, ӈодьбята сяйдава термосхана таваць, ӈаврадава хамадаваць. Ти’, таняна палатка’’ ӈоканё, мя’ таня. Маня’’ е’’эмняна тюкохона мяд’ нивы’’ масьте, палаткахарт’ яӈгу. Иб’ ӈод ервха тикым’ ваде’’ӈаваць.

Мань’ СПК «Харп» маттамдэй ӈэсыхына манзарадм’, бригадирма Тимофей Чупров ӈани’ тюкохона мэ. Тюку по’ манзаравава саць вэва ни’’ӈа’’, теда отёлан’ хамякува. Тюку по’ нерняна товнда ирийхана маня’’ съездава ваераӈгу. Бригадирва таня ханта. Маньзьван’ тось я’’амгум’, тэхэна мэӈгудм’.»

Тарем’ ӈэбнанда ӈод, нина’’ тэхэна ӈэдалёрӈаць. Тюку’ мэвахана хасава’’ «Харпхад», «Ервхад», тикахад «Вы ту» семейно-родовой общинахад товыць. Сямянд’ ныхытаӈэ’, сянаковахана нердевы Алексей Талеев. Тикы Нельмин Саляхана илена ненэць, «Вы ту» семейно-родовой община ты’’пэртя. Нябимдейӈэ’ товы Тимофей Чупров, тикы хасава Красной’ тер, СПК «Харп» тэхэна’’ мэна. Няхарамдэй местам’ ханавы Пётр Вылка ӈобтарем’ СПК «Харп» ты’’пэртя.

Ӈацембой хасава’’ хусувэй по’ тарця сянаковаха тэворцеты’’. Нерняна сиддо’ «Сямянхат меретава» ӈате, сидя си’’ив ваерась тыдо’ ӈани’ Няръяна март’ тэвраӈгудо’.

Тедари’’ хойхана илена’’ нина’’ мякандо’ ӈэдалэйдаць. Мядонзэйӈэ’ ты’’пэртина мотор’’, ӈано’’ ханаць.