Вы здесь

Пыдо’ ӈопой я’ тер’’

Маня’’ округханана сяӈгова соявы’’, вадюданвы’’, тикахад’ ӈока по’’ ямбан манзаравы’’ хибяри’’ ханяӈыдо’ теда лаханась Архангельск’ маркана илевамдо’ мэ’’ӈадо’. Хибяхова таня манзаравась хаяць, хибяхова таняна хардадамдо’ тэмдась пенсиян’ тарпась илелъядаць, хибяхова нюдо’ нядабась тикы маркана иле’’.

Маня’’ яхадана хэвы’’ нина’’ харто’ общественный организациямдо’ сертавыць, ханяна ӈопой я’тер’’ хибяри’’ ӈобкана ма’’люрцеты’’. Луца’’ вадавна манзь – землячество. Тарця землячестводо’ ненецие округхад’ хэвы’’ хибяри’’ таня. «Тосавэй» – тарем’ нюмдевы.

Таняна илена’’ хибяри’’ ӈобкана ма’’люрцеты’’, ханяӈэна хэбидя’’ яля’’хана ӈобкана ныланасьты’’, ӈобкана ханяхова ӈэдалёрцеты’’.

Хаювы ирийна пудана яляхана мань’ Архангельск’ маркана мэван’ мальӈгана «Тосавэй» манзаям’ пэртя’’ нина’’ няюв ӈобт’ тэворӈаваць. Тикы яляхана Архангельск’ марад’ тер’’ харто’ марто’ со’’яма ялям’ мэ’’ӈаць. Ханярид’ товы’’ мядонда’’ ӈокаць. Маня’’ яхадана ӈод’ нянэй ненэця’’, ӈысма’’, устьцилём’’ таняна мэць. Харто’ сёдо’, тарабцодо’ мэ’’ӈаць; харто’ яндо’ ембдяр’ манэ’’лабтаць. «Тосавэйхана» мэна нито’ няюв’ ма’’лыць. Теда «Тосавэй» серм’ пэртяӈэ’ Иван Константинович Ивкин тара. Общественный организацияндо’ нямна тарця вади’’ хэтась: – « Маня’’ землячествова ӈарка пэвдэй ирий сидя ю’’ хасуюдимдей толыркана ёнар’’ хасуюёнар’’ хасуюр’’ тетимдей похона ӈадимясь. Нерняна’ товнда похона сидя ю’’ пова пангу. Тарця ялян’ теда маля хамякува’’. Есядава пюрӈава’’, тикахад’ тасламбива’’ ханзер юбилейва мэтава’’. Планва ӈарка, сертавнда серуна ӈока. Тикы’ нямна манзараӈгува. Ненэцие’’ округхана илевы’’, соявы’’, манзаравы’’ хибяри’’ тюкохона’ мэ’’. Тарця хибяри’’ тянё ни’’ӈа’’. Маня’’ ӈобкана похонда сидямэвна ма’’люрцетыва’’. Тикы’ хавна тамна ёртя’’ яляхана хусувэй по’ ма’’ласьтына’’. Ёртя’’ ялям’ сямянд’ ӈарка ялядана мэ’’ӈава’’. Тюку по’ сертавы’’ манзара’’мина’’: Маремьяна Голубкова сюрвы яхана митинг’ мэ’’ӈаваць, тикахад’ толаӈгова’ хардахана паднана няна нямна ма’’лёвава танеӈгу. Тикахад’ тюку по’ ӈарка пэвдэй ирийхана ненэцие паднана Василий Николаевич Ледков сидндтет ю’’ пода пангу. Пыда нямнанда хамандавы ма’’лёвава танеӈгу.

Землячествова «Тосавэй» тарем’ нюмдевы, тарця серкана сидна’’ нядавы В.Н.Ледков. Тюкон’ турта’’ хибярина ӈока. Яӈгумы’’ нина’’ тенейна’’, ханяхова ӈани’ ян’ ӈэдалавы’’ хибярина ӈобтарем’ нина’’ юрбю’’.

Тюку яля’’хана маня’’ Няръяна маркад’ товы’’ нина’’ манэць саць маймбива’’. Мань’ округханана соявэдм’, ӈысмам’, Щелино’ ӈэсыкоцяхад. Тюку яля’’ ӈысми’’ манэць, вадам’ намдась ихиня саць маймбцо. Небяв’ ихин’ ха’’мы, пыда ӈобтарем тарця ембдяр’’ мэ’’ӈась.» Тикахад’ Иван Константинович «Тосавэй» няюв’ ӈобнзер манзарана’’ хибярихи’ благодарность’’-падарм’ ми’’ӈась, сава вади’’ хэтась.

Землячество’ ма’’лёван’ маня’’ нина’’ ӈод турцеты’’, хуний теда Архангельскана иле’’. Тюку’ мэвахана таняна ядтавы’’ не’’ таняць, поӈгнандо’ Роза Ивановна Канюкова, Лидия Семеновна Лагейская, Людмила Сергеевна (харта тензда Лаптандер’ ӈэвысь).

Роза Ивановна вадам’ мэ’’ӈась, ваде’’ӈадась ханзер’ «Тосавэй» няюв’ ӈобнзер манзара, тикахад’ В.Н.Ледков хаевы манзая’ нямна лаханась. Паднана нява «Колевалам’» ненэця’’ вадан’ сертавэдась, тарця книгам’ теда литературный музей’ серм’ пэртя хамандамбида. Харвабнанда паднана няна со’’яма ялян’ ӈадимда.