Вы здесь

Сава сём’ намдаваць

Округна ӈэсыхына илена’’ нина’’, хыно’’тина’’, «Сава сён’» ма’’лэйдаць’’. Хусувэй товы харта сёмда мэ’’ӈась. Тюку мэвахана ӈока несэй сё’’ намдаваць’’. Тарця конкурс’ маня’’ яханана юкад’ вата по’’ тяхана ӈадимясь. Тамальӈгана хибярина ӈокаювдо’ невхы ярабц, сюдбабц мэ’’ӈаць.

Тарем’ янамбовна конкурс’ хусувэй по’ несэюмданась. Хыно’’ман’ харванина’’ толыр’’ ӈод ӈарумданась. Ӈарка хибяри’’, пирибцяко, наны, ӈацекы сём’ мэ’’ман’ харва’’. Тюку по’ ваеравы «Сава сёхона» ӈацембой хибяри’’ ӈокаць, нюдяко ӈацекы’’ таняць. Тикы ӈани’ сава сер’. Сё’ иле, вадава нерня миӈа.

Валакада тикада ихиня вэварха – ярабц, сюдбабц мэтина хусувэй по’ тянёмдана. Ненэцие’’ сё’ хусувэй по’ несэюмдана. Тикы ӈани’ сава. Ил’ нерня миӈа, тикахад’ ханяхарт нин’ хант’. Невхы сё’’ мэ’’мы номинацияхана Диплом лауреата Августа Зиновьева ня’’амась, пыда Краснохад’ товысь. Пыда пуданда Мария Выучейская, Екатерина Ардеева, Анастасия Михайлова, Федосья Шамсутдинова, Надежда Канюкова, Любовь Белугина миӈа’’. Несьхана илена’’ не’’ ӈод харто’ яханандо’ хыно’’манзь ма’’люрцеты’’. Сян ирий’ ямбан программадо’ хамандаць. Няръяна март’

«Сава не» фольклорный коллектив товысь, пыдо’ сёмдо’ « Сава сёхона» намдаваць. «Пуночки» нюбета вокальной группа Нельминхад, пыдо няюв ӈарка манзараям’ Августа Петровна Выучейская сертамби. Харта ӈацекыта е’’эмня вади’’ падби’’, Екатерина Петровна Тайбарей «Нара» сёем’ падвысь, хуний Катрина Тайбарей мэ’’ӈадась. Няръяна мар’ нямна «город Ясавэй» сём’ Валентина Тайбарей мэ’’ӈась, «Нерня мэтами» сём’ Тамара Выучейскойхад’ намдаваць. Тюку’ мэвахана хамандавы конкурсан’ нянэй ненэць, хынокад’ Гавриил Лагей товысь. Пыда луца, хаби, ненэця вадавна падвы сё’’ няна тэврась.

Ӈокханда «Сава сёхона» самляӈг ю’’ мян хибяри’’ хыно’’ӈаць. Сямянд’ нюдяко хынотако тет потась, сямянд’ ӈаркандо’ сидндет ю’’ подась. Округна ӈэсыхыт, Искателькад’, Няръяна маркад’ сёётэй хибярина ма’’лэйдаць.

Фаина Харитоновна Ледкова «Сава сёхона» тетимдеймэвна хыно’’ӈась. Тюку по’ ӈод сёмда намдаваць. Гала – концерт’ мальӈгана пыда няюв лаханамась, тарця вади’’ хэтась: – « Тюку’ мэвахана ваеравы фестивалькана мань’ ярабц мэ’’ӈамась « Талеӈгув’, ханаӈгув’». Вадида Парасковья Николаевна Марюева падвы, тикахад’ тянембёвна несэювна вадида Т.И. Канюкова сертэйдась. Сава хынобц, мань’ теневав. Сём’ илеван’ ямбан мэ’’ӈам’. Школахана тоходанван мальӈгана хорхана хыноцетым’, тикахад’ педучилищахана сидя по’ тоходанамась, ӈани’ хыно’’ӈамась. Тикахад’ няхар’’ ю’’ по’’ ямбан «Маймбавахана» хыно’’ӈамась, теда «Илебц» театран’ ядэрӈам’, вокалва таня. Музыкальной школахад’ тохолкода сидна нерняку пэрӈась, сидя хибярива гала концертан’ ваераць – Федосья Шамсутдинова, Валентина Тайбарей.

Тюку по’ хынота’’ ӈокаць. Несьхад’ тоць, Нельмин’ Саляхад, Краснойхад’ таняць, Хонгурейхад не’’ хыно’’ӈаць, Холговхад’, Оксиноход.

Тарця конкурс’ саць тарана сер’, нянана’’ ёльце’ тара. Не’’ ӈацекэця’’, хасавако’’ хыно’’ӈа’’ тикы саць сава. Хынобцана юргу’’ ванина’’ тарем’ ӈэбнанда. Вадава’ ӈод нерняку’ пэрӈава’’, ненэцие’’ культурава. Маня’’ нерняку нибнана пэр’’, хибя пэртада? Нерня ӈод «Сава сёва» пилибт’ танябнанда.»

«Сава сё» манзаямда ёльцедась. Хусувэй хыно’’мы хибяри мядонзэй ня’’амась, диплом. Маня’’ нина’’ сомбой ихиня мякандо’ ӈэдалэйдаць. Сидя по’’ ваерась ӈани’ ма’’лаӈгуд!