Вы здесь

Ӈэрм’ ӈацекы’’ ма’’лёвахана

Участники фестиваля «Таланты Арктики» / Фото предоставлено участниками фестиваля

«Ханийко» – тарем’ нюмдевы группава’’ округна’’ этнокультурной центрхана манзаямда мале ӈахакуд’ минреда. Таняна ӈацекына’’ харто’ вадамдо’ тохоламби’’, тарасеты’’, хыно’’цеты’’. Небой по’ ямбан’ Победа 75 пон’ таславы «Упряжка Победы» проект’ минрець. Сайнормы ненэця’’ нямна материалм’ ма’’ламбиць. Ӈацекы’’ сертабада серудо’ тянё ни’’ӈа’’.

Ваеравы яляха’’на «Ханийко» Калужской областян’ тэворӈась, «Таланты Арктики» нюмбета фестивалян’ ӈэдалёрӈась. Тарця фестиваль’ нябимдей по’ «Этномир» этнографической парк-музейхана манзаямда минредась.

- Маня’’ ӈацекына’’ манзаидо’ манэ’’лабтамбава’ хавна, нянэй ненэця’’ традиция’’ ваде’’ӈаваць. Тикы’ хавна Ӈэрм’ яхана ӈани’’ тэнз’ хибяри’’ илм’ торумдамбиць, – тарця вади’’ «Ханийко» манзаям’ нерня’ минрена Вероника Талеева хэтась. – Тюку по’ хамадавы фестиваль’ программада ӈули’’ мэбэ’’ӈась. Маня’’ ханярина мэваць, проект’’мана манзараваць, мастер-класс’ минреваць, Россияна’’ ӈани’’ яхана иленахат’ едэй нядава’’ ховаць.

Ӈопой яляхана хари’’ вадана’’ ялям’ мэ’’ӈаваць. Тикы яляхана хусувэй тэнз’ мэта’’ хари’’ культурандо’, вадандо’ нямна лаханаць; ӈани’’ тэнз’ мэта нина’’ вадако’ намдаваць, ӈобкана сянакуваць, хыно’’ӈаваць, тараваць. Ябне Вэнго Ямалкад’ товысь, пыда’ ня мани’ ненэця’ вадавна сём’ мэ’’ӈанись, ӈацекэхэ’ несэй сянаковам’ манэ’’лабтанись.

Чукоткахад, Калмыкияхад, Саха-Якутияхад товы’’ ӈацекы’’ ня ӈобт’ тэворӈаць, нидо’ торомдаць. Ӈацекына’’ нидо’ манэць маймбиць, ӈока несэй ӈамгэм’ няхататто’ намдаць.

– Мань тохоламбадин’ пон’ тамна Галина Нотатынагиргинам’ тенеӈгудо’, тикы не Анадырькад товысь. Пыда саць я’’авлада некоця, яндахат товы’’ ӈацекы’’ ня «Дружбам’» нюбета тарабцом’ тохолась. Тикахад ӈацекы’’, тохолкодидо’ ӈобкана пон’ тараць.

Анастасия Куличкина Якутскхад товысь. Якутия’ республикахана хуркари’’ тэнз’ хибяри’’ иле’’, хусувэдо’ харто’ вадамдо’ мэ’’та’’. Тарця хибяри’’ вадавна тороватась ӈацекына тохоламбись. Тарця урок’’ тэри’’ тарем’ ни’’ хаюд, ӈацекы’’ тенеӈгудо’, – Вероника Талеева тарем’ тасламбида.

Тюку по’ «Таланты Арктики» фестивалян’ юр’’ самляӈг юкад’ вата ӈацекы’’ Россияна’’ сидя ю’’ сиднтет регионхад турӈаць. Маня’’ округханана’’ «Развитие образования НАО» программа’ таня, ӈацекына’’ ӈэдалёрмам’ таняхад салдадонзь.

«Таланты Арктики» культурно-образовательной проектхана сававна манзаравы’’, сямянд’ я’’авлада ӈацекы’’ Совет Федерации мят’ тэворӈаць.

Хуркари яхад, хуркари тэнз’ мэта ӈацекы’’ – эвенк’’, са’’ам’’, карел’’, якут’’, ненэця’’ ӈэрм’ яхад манзарана’’ нито’ ня ӈобт’ тэворӈаць.

– Ӈэрм’ яхад товы’’ ӈацекы’’ пэдова, харто’ яханандо’ тохолкодито’ ня ӈарка манзаи’’ минре’’. Харто’ яханандо’ культурамдо’ минрева е’’эмня манзара’’. Тикым’ тюкумэвахана ӈани’’яхат товы’’ хибярихи’ манэ’’лабтадонзь, – тарця вади’’ сенатор Александр Акимов хэтась.

Тюку по’ яндахат товы’’ ӈацекы’’ нябимдеймэвна ма’’люрӈаць. Ӈани’’ похона ӈани’’ ма’’лаӈгуд. Нерняна таневнда фестивалян’ теда хамекось пяӈгудо’.