Вы здесь

Няна’’ паднада’’

Округханана ненэцие’’ вадавна падбада «Ялумд’’» страницава ёнар’’ хасуюёнар’’ сидндет ю’’ хасуюдимдей поход’ ӈадимберӈа’’. Тарця серм’ пявы нява тохолкодава Валентина Артемьевна Ханзерова, нянда ӈарка вада’’.

Сидя ю’’ тет по’’ ямбан «Ялумдава» хусувэй си’’ивхана ӈопоймэвна тарпурӈась. Таӈок по’’ ямбан хари’’ вадавнана газетава толамбива’’, хари’ вадавна паднана’’ нина’’ падвыдо’ тэврабсеты’’. Округна юн’’ намдурӈава’’, ӈока хибярина газетана’ тя торомдава’’, паднанина’’ падвы’’ хобсетыва’’, лаханако’’ толабасьтыва’’. Ханзер’ ӈани’ ӈэрм’ тенз’ мэта хибярина’’ харто’ яханандо’иле’’ тикы нямна падвына’’ танесеты’’.

Тюку’ яляхад тад’ нерня «Ялумдава» сидя страницаӈэ’ ӈадимберта. Ненэцие’’ вадавна падвына ӈокамда. Ӈопойӈэ’ тарця манзаям’ минресь саӈго’’восаркаӈгу. Ӈодьбянда, нянда’’, мань’ сава нин’’ тюку яля’ вадин’ мэ’’ӈадм’. Маня’’ вадана нерня илева’’ е’’эмня ӈобнзер манзарабнана тара’’ нив’. Хусувэй вадамда теневана хибярихид’ тарця серкана нядаӈговам’ ӈатенд’. Ненэцие’’вадам’ пэртя’’ тохолкодаӈэ’, нянэювна нянда енадм’. Вэба’’ ирийхана манзаяханда’ тось, падар’ юнм’ газетахана падбида’’. Тохоламбада’’ ӈацекыда’’ ӈод падная. Тикахад’ культурахана манзарана’’ нина’’ пуняна нёя’ мэ’’, пыдара’’ манзаянанда ӈока сава сер’’ танесеты’’. Тикы серу’’ нямна падвыда някуна’ тэврамбида’’. «Ясавэй» ассоциациядана юн’’ ӈатева’’. Тикахад’ округна администрацияхана ӈэрм’ тенз’’ ненэцие’’ серу’’ тасламбада управление’ хэтувнда вадида таневан’ хабе, паднада’’, ӈопой серм’ минрева’’.

Тарця серкана ӈобнзер’ манзарабнана’’, харвабнанда сян’’ по’’ ваерась «Ялумдава» наӈгадя’ газетаӈэ’ ханта.