Вы здесь

Ӈацекы’’ ныла-наӈгу’’

Округна школахана тохолкова по’ямбан тоходанавы’’ ӈацекы’’ ныланавась тарпыд. Няхар’’ ирий’’ ямбан ӈацекына ныхыдамдо’ ма’’лабгу’’.

Ханяӈы иба’ ян ныланавась ӈэдалаӈгуд’, хой’ тер’’ ӈацекэця нисянадо’, небянадо’ нядабаӈгу’’ – пыдо’ варёмдо’ мэць хойхана ныланаӈгу’’. Тамна тарця ӈацекына таня, хуний маркана, ӈэсыхына манзараӈгу’’.

Тюку по’ таӈы мальӈгана маня’’ округханана няхар’’ ю’’ няхар’’ лагерь’’ манзараӈгу’’, ханяна ӈацекы’’ яля’ ямбан ныланаӈгу’’, пыдадо’ савумдабгу’’.

Самляӈг тарця лагерь’’ маркана манзаравнда, ӈани’ округна ӈэсыхына нэӈгудо. Тарця лагерь’’ школахана манзаравнда. Ханзер хамандаӈгудо, тарем’ ӈацекы’’ ныланавамдо’ пяӈгудо’. Пыдо’ няюв манзаямдо’ теневана’’ тохолкода’’ манзараӈгу’’. Ӈацекы’’ е’’эмня ныланава пландо’ хаманды’’.

Ӈацекы’’ ныланава’’ е’’эмня тюку по’ муниципальный бюджетхат’ есям’ мэта’’, ӈокханда мат’’яӈганя миллион’’ самляӈг юр’’ самляӈг селкой.