Вы здесь

Хасенавам’ ехэрана не

Анастасия Федоровна Канюкова Нюдя яхана соявы некоця. Паӈгуда ты’’пэртяхат’ миӈа. Нися’ хасада сайнорман’ хэванда нерцю тэхэна мэнаӈэ’ таравысь. Небя’ хасада мядм’ манзаям’ пэрмысь, сайнорма по’’ мальӈгана ӈэсымна почтам’ ядэлавысь. Ханяӈы’ мэвахана нюдяко ненюкцямда хэвхананда ядэлавэда ӈэсьтыда. Тамальӈгана «Няръяна тэна» манзарана’’ хибяри’’ Ледков’ ӈэсы няна мюсерӈаць. Анастасия Фёдоровна нисяда сайнормахана яӈгумысь, нисянда хэ’’мяхад соявы не ӈацекы нисям’ ехэрась вадысь. Маля ӈарка неӈэ’ хэсь, Анастасия Федоровна, нисянда яӈгумы ям’ ходась, небянда ня’ таняюв тэворӈась. Федор Иванович Канюков Ленинградской областьхана Синявино ӈэсыкоця братской могилахана сюры.

Анастасия Федоровна илеванда ямбан ӈокавна манзарась, теда ӈод’ тэри’’ тарем’ ӈамдёвам’ ехэра. Пиликов’ ӈэвада манзарасьты, ӈудида хасенавам’ ехэра. Няръяна маркана школам’ ёльце’’махаданда Анастасия культурана манзара пядась. Пыда сита, падарм’ теневанам’, Ненецие няръяна мякана манзаравась ханадось. Тандая школам ёльцевы пирибцяко тохолкода, библиотекарь манзаям’ пэрӈась. Хойхана мюсерта нита’’ е’’эмня харвась манзарась.

Тамальӈгы похо’’на хойхана со’’явы, вадювы хибяри нерня тохолковась ятнасьты. Несэй луци’’ манзаи’’ торомдамбиць. Тарем’ ӈод Анастасия Федоровна. Нярьяна мякана по’ манзарась, нерня тоходанвась ӈэдалэй. Архангельск маркана медицинский институтан’ тэвыць. Ӈарка март’ еримзь, харвась лекарьӈэ’ тоходанась. Мат’’ по’’ ваерась округхана пуня’ тэвыць. Манзаравась Харута’ ӈэсыхы больницан’ ӈэдарадось. Тикы ӈэсыхы лекарь’ мя’ ервота манзаям’ торомдабась пясь. Таняна манзарана’’ нита’’ няюв сававна манзараць, нидо’ нядабась манзаямдо’ минредось. Тикахад’ илевада таремъюв’ сюрхалъй. Лакри’’ Няръяна март’ илевась хэсь таралъиць. Округна еркы март’ тэвась, пыда сита Искатель’ ӈэсыхы амбулаториян’ ӈэдарадось. Геолог’’ ӈэсыхына хибяри’’ савумдабась пядась. Анастасия Федоровна ханярина манзарабнанда’ ӈод, манзаямда ив’ ер минребсетыда. Таняд’ пыда ныланавась тарпыць.

Анастасия Федоровна культурана манзаравам’ ӈод таневада. Няръяна мякана манзарась, тикахад’ этнокультурный центрхана, «Илебц» театрхана сянакусь. Пыда няданда «Сава сё» фольклорный фестиваль’ миӈа, пыда нюртей мядм’ маркана ӈамдтась. Теда’ ӈод, хасенавам’ ехэра. Нерняна сертавнда серута план’ ӈарка. Тюку ирий мат’’яӈганя яляхана Анастасия Федоровна си’’ив ю’’ пода панысь. Нянда сейхад’ ӈэда’’ вада’’: сенз’ ӈэя, нерня ӈод нюмда ханярина соя; нерняна сертавдада ӈока ӈэя!