Вы здесь

Хари’’ вадамда мэнена не

Светлана Владимировна Тайбарей Саляхана соявы, вадювы. Тикахад’ Няръяна маркана школам’ ёльце’’-махаданда Санкт-Петер-бург маркана институт’ Герцена ёльцесь. Ӈарка маркана тохолкодаӈэ’ тоходанась, тикы’ пуд манзаравась харта со’’явы яханда тэвыць.
Сян по’’ ямбан Нельмин ӈэсыхы школахана тохолкодаӈэ’ манзарась. Ненэцие вадава сававна теневана тохолкодам’ округна управление образования манзарана’’ сэвтевэдонзь. Няръяна маркана тамальӈгы похо’’на институт’ усовершенствования учителей харад’ танясь, таняна ненэця’’ вадам’ нерня минрена’’ нина’’ харто’ манзаидо’ пэрӈаць. Серм’ пэртяӈэ Майя Николаевна Ледкова манзарась. Пыда манзарась няданда Светлана Владимировнам’ ханась. М. Н. Ледкова яӈгу’’махад ненэця’’ вада кабинет манзаям’ нерня пэртяӈэ’ С.В. Тайбарей таралъяць. Ив’ер манзаян’ сырта ӈацембой некоця манзаямда пирдаледась. Округна школахана ненэця’’ вадам’ пэртя тохолкодида хусувэй серкана нядабасьтыда, манзаяхана тарана несэй ӈавори’’ ӈобкана пюрцеты’’. Ханзер’ ненэцие’’ вада урок’ мэкадаркаӈэ’ сертась – ибедорцеты’’. Тохолкода’’ нита е’’эмня Светлана Владимировна тохолковам’ хамандабсеты, нида’’ маркана ма’’лабсеты’’. Тарем’ Светлана Владимировнам’ округна школахана теневадо’.
Пудана’’ самляӈг по’’ маля ӈэдакы ханзер Светлана Тайбарей Холговхана иле. Ханяӈэна Няръяна март’ турцеты. Ты’’ сие ниць ирийхана округна еркы маркана «Сава сём’» нюбета фестиваль’ миӈась, таняна хынота’’ хибярина поӈгана Светлана Владимировнам’ манэ’’ӈамась. Тамальӈгана пыда няюв лаханакурӈамась. Няданда тарця вади’’ намдамась: – « Мань’ теда Холговхана илем’. Луца’’ ватовна манзь: ним’ манзара. Тарем’гов хусувэй яля пэртина ӈока. Нянэй мякана иленархам’, валакада тэхэ’’ ханас нисьтым’. Ӈани’ манзая ӈоб’ тикы: пям’ пэртанда, салабам’ пэртанда, ӈамзам, халям тавдаӈгунда. Ӈопой’ яхана хасенавами’ яӈгусеты. Ханяна халям’ пэрмась хэсьтыни’, тикахад’ ябто’’ ёльцяӈгана ябтом’ хадабаӈгуни’.Тикахад’ мараӈга’’ ёльць тэвась ӈани’ несэй сер’.»
Тарем’ маркана илевы некоця варёмда мэць ӈэсыхына илесь’ пядась. Ненэця’’ вадавна лаханана нява, хари’’ тенз’ ненэциета культурам’ теневана. «Сава сё» фестивалькана пыда хыно’’ӈась. Тарця сер’ нямна ибедормада тарця: – « Тамбир фестиваль’ танева мань’ ихиняни’ ёльце’ сава. Сян’’ по’’ тяхана, тамальӈгана тамна маркана илемась, нюртей «Сава сё» ваерась. Тикахана инян’ мамась: – ян’ ӈопоймэвна тарця сер’ ваераӈгу, тикахад сусаӈгу. Хибяри’’ яӈгуда’’, хуний тарця сё’’ мэ’’ӈа’’. Теда нянани’ ёльце пысабцо, сян’’ по’’ ваера’’ –тарця фестивальва тамна таня, иле. Хыно’’ман’ харвана’’ хибяри’’ ӈоб’ таня, сырта’’ ӈобтарем’ ӈока.
Хусувэй «Сава сёхона» несэй хынота’’ ӈадимберӈа’’. Хынота’’ поӈгана ӈацекэрка хибяри’’ маниева’’, саванё. Ӈарка нина’’ яӈгумдана, хуний невхы хынс’’ тене’’, Надежда Петровна Талеева хынокад’ нява, намдава – яӈгумы. Пыдо’ нянэювна хынотаць.
Мань’ юд’ по’’ тяхана «Ямб’ тон’» хэсьтыва’’ тохолкодаӈэ’. Таняна не’’ харто’ поӈгнандо’ хыноцеты’’, таняна намдвы сём’ тюку’ мэвахана мэ’’ӈамась. Вэ’’ли Сандра сё. Тикы нерцюна сём’ мэць ӈули’’ ехэрамась. Няръяна маркана манзараван’ мальӈгана сяӈгова сим’ нин’’ театран’ хаӈаць. Ма’’ним’:- тутан’, мунзьгун’, вэкнана’’ ӈадьгун’. Тарем’ ӈопоймэвна хаям’, нябимдэймэвна хаям’. Ӈоб’ мунзясьтым’. Тикад’ няхарамдэймэвна том’, нин’’ ма’’: – Ӈамгэ мунзин’? Сём’ теневабнанд’ мэс’’ма. Хорӈав’ хыноць, савархась. Тарем’, хыно’’лыв. «Сава сёхона» хыно’’ӈамась. Ихиня’ саварха.»