Вы здесь

Нява нядась’ тара

Хибяхова манзарамамда ёльцесь, Архангельск’ маркана мятамда сертась, таня илелъяць. Хибяхова манзаравась’ таня еримы, термъв’ таняна иле. Хибяхова ӈани’’ нюда’’ нядабась илевамда тикы маркана мэ’’ӈада. Лидия Семеновна Лагейская Саляхана соявы не, тикахад’ ӈока по’’ ямбан культурахана манзарась. Нельминхана, тикахад’ Усть Кара ӈэсыхына культура’ харад’ ервотаӈэ’ тарась. Маян’ еримянда ӈэсонд’ савовна Карана илевамда мэ’’ӈадась, харвась таняна илесь. Теда пыда Архангельскхана не нюнда хэвхана иле. Няданда тарця вади’’ намдамась.

Лагейская Л.С.:- « Тюку яля мань’ ихинян’ саць сава. Харн’ яхадан’ товы’’ нин’’ манэ’’манзь’ томась. Пыдо’ сим’ сававна ядта’’. Ихинян’ сава, нылэюв’ хэвханандо’. Лаханорӈава’’, ханзер’ невхэна илесава’’ ваде’’ӈаваць. Саляхана манзараван’ мальӈгана нин’’ нядаӈгосьты’’, луца’’ вадавна хэтась: самодеятельностьхана мэсьты’’. Фаина Харитоновна Ледкова, Федосья Ивановна Шамсутдинова ӈопой ӈэсыхына илеваць. Тамальӈгана мань’ культура’ хардахана ервӈэ’ тарамась. Театральный драматической кружоква танясь – Федосья Ивановна ядэрӈась, тикахад’ ненэцие’’ ансамблян’ Фаина Харитоновна ядэрӈась. Ненэця’’ вадавна сававна яӈгарцеты’’, тарасеты’’. Савась, пилибт’ ӈэдалёрцетыва’’. Ленинградхана мэваць, Азербайджанан’ тэворӈаваць. Татьяна Ивановна Канюкова художественный руководительӈэ’ тарась, пыда няюв’ яндамна ӈэдалёрцеты. Пилибт’ сававна тарасеты’’, хыноцеты’’.

Тикахад’ 1983 похона мань’ Саляхад’ хаядамзь. Харн’ хардув’ ӈэсыхына яӈгусьдак, ӈани’ ӈэсын’ хаямась манзаравась. Отдел культуры ервӈэ’ Римма Васильевна Костина манзарась, сим’ Каран’ ӈэдарась. Таняна ёльце’ сававна илемась. Хардув’ ӈадимясь, хаюпа’ хаямась, ӈацекын’ сояць. Сидя ю’’ самляӈг по’’ ямбан таняна культурана манзарамась. Хибяри’’ таняна сава. Советхана манзарана’’ сим’ хамандамбиць, нядаӈгосьты’’, … Хозяинова ервӈэ’ тарась.

Тикы ӈэсыхына илена’’ хибяри’’ илевандо’ ямбан ёрцеты’’, ханесеты’’. Тиртя’’ ӈэя, халя’’ ӈэя – навага, омуль нямсеты’’. Тарабта мирдатадо’ халям’, есядамдо’ хоӈгу’’. Тарем’ иле’’. Хусувэй хибяри харта нянда ена, есядамда сертамби. Ханзерков иле нив’ тара. Манзая’’ яӈгу’’ӈа’’.

Маньди’ илебцув’ вома. Маян’ еримямась – хардув’ пара, вэсков’ пара. Тарця сер’ пуд Карахана илесь я’’мамась, харн’ ӈэсын’ томась, нин’’ хэван’. Саляхана хардадув’ хибя тата? Теда не нюн’ хэвхана илем’ Архангельскхана, нядаӈгум’, ӈацекым’ пэрӈам’. Не нюв’ манзара. Округан’ ядэрпан’ тара’’ нив’, ханзер еримда теда. Елебцядув’ серта нив’ тарата. Сянд’ хардаси’ маяндортам’.»

Лидия Семеновна теда самляӈг ю’’ си’’ив пода. Си’’ив по’’ ямбан маля мяци’ маяндорць ханярина илесь – нерня Саляхана, теда Архангельскхана мэ, хасава нюда Краснойхана. Нява мятамда ня’’амась нядась’ тара.