Вы здесь

Со’’яма ям’ сахарамбась

Округханана хуркари’’ ӈэсы’’ таня. Маня’’ хибярина ханярина иле’’. Ӈокаювна харто’ со’’явы яханандо’ илевандо’ ямбан иле’’. Харто’ ямдо’, ӈэсымдо’ сахарамбась тикахана манзара’’.

Тарця ӈэсы’’ поӈгана Хонгурей’ ӈэсым’ нюмдегудм’. Ӈэсыкоцява паской яхана вадювысь, Печора яха’ вархана ну. Мань’ перенин’’, небяв’ ӈока по’’ ямбан тикы ӈэсыхына иле’’. Хонгурей ӈэсы саць невхы ӈэсы ни’’ӈа, пода си’’ив юкад’ ва’’ӈа’’. Невхы похо’’на ӈэсыхына ӈамгэда нися’ яӈгу, хибяридо’ хуркари’’ манзаяхана манзараць. Ӈэсыхына хоровидо’ ӈокаць, юно’’ таняць, нохо’’, тён’’ вадабиць. Хорова’’ молокахад’ юр’ сертамбиць. Сидя лавка’ манзараць, школа нюдя нись’ ӈа’’, ӈацекы’’ садикан’ ядэрӈаць. Культура’ хардан’ турта’’ тянё нисьты’’ӈа’’. Хонгурейхана ӈокаюв’ илена’’ хибяри’’«Няръяна ты» колхозхана манзараць, ӈокаювдо’ ты’’пэртяӈэ’ тараць. Тет ӈэсыхына ю’’ ёнаркад’ вата тэдось. Ханяна мал’ хая’’?! Теда «Няръяна тэхэна» тыдо’ пэрць сидя ӈэсыхына юд’ мян хасава’’ манзара’’. Тикада тамна’ сава – тэхэна мэнидо’ ӈацембой хасава’’, харто’ манзаямдо’ сахарамбась манзара’’, ямдо’ лэтби’’. Пудана похо’’на тыто’ толыр’’ вадамби’’. Ты’’ таняб’, хойхана манзараван’ харвана’’ хибяри’’ манзаясьгу’’ ни’’, манзаядо’ таняӈгу’’.

Тюку ялян’ сырць, ӈэсы сэвхана маниесь нюдямдана. Ӈэсыхына ӈокаюв’ илена’’ маля ӈармбэй хибяри’’. Манзая’ яӈгова нид’ ӈацекэрка хибяри’’ маркана манзаядамдо’ хось ӈэсымдо’ хаебидо’. Валакада та’ ёльцяӈгана ӈэсы илелъта то’’олха ӈэсьты. Маркана илена’’ ӈэсыхындо’ ныланавась турцеты’’. Ханяӈы таӈы’ ямбан таняна мэсьты’’. Тюку по’ ӈод Хонгурейхана ныланана’’ тянё ниць’ӈа’’. Таӈы’ ирий’’ ямбан нумда’ савась. Хойхана ӈодя’’ вадыць, тудако’’ таняць. Яха’ вархана илена’’ хасава’’ халям’ ня’’амарпи’’. Вэба ирий’ тось ӈэсыхына илена’’ манзаядо’ ӈокамзеты’’. Хибяри’’ хой’ няку тэворӈа’’, ӈодядамдо’ ма’’ламби’’. Яхана вадювы’’ ӈаворидо’ тавдамби’’. Хибя та’ ямбан манзарась, тарця хибяри сырам’ со’’ мадаӈгуда’’.

Теда Хонгурейхана илена’’ хибяри’’ сырэй илеван’ хамады’’. Ӈэсын’ маля уголь’’, пя’’ тэвравы; сыра’ хардадо’ иба’ ӈэӈгу’’. Ӈацекы’’ тянё ӈэбнандо’ ӈод садикан’ ядэрта’’; самляӈг ӈацекэця’’ школахана тоходанвамдо’ минреӈгудо’.

Ӈармбэй хибяри’’ нюдо’, нюто’ ню’’ мядоманзь ӈатесь янамбовна илевамдо’ нерня минреӈгудо’. Валакада хаӈгур’’ нёя’’. Со’’яма я’ сямянд’ сянда я’. Хари’’ ям’ сахарамбава, лэтбава ӈарка сер’.

Тарем’ янамбовна хусувэй округна ӈэсыхына ил’ миӈа’’.