Вы здесь

Сямянд’ мерета не

Невхэна ненэця’’ малӈэ’ хойхана илець, тыдо’ пэрць явнандо’ мюсерӈаць, нюкцидо’ хойхана вадюданаць. Харад’ илм’ ехэрась нянэй ненэця’’ варёмдо’ мэць тыдо’ пэрӈаць.

Тедахова тарця илан’ тэвына’’: ся’’ня округханана ёнаркад’ вата хибярива вымна мюсерць’ илевамдо’ мэ’’ӈадо’. Тарця хибярина иринана, хадунана илм’ нерня тамна минредо’. Хасава’’ тыдо’’пэрӈа’’, ханяӈы выӈгана не’’ тамна хасавито’ няюв мюсерӈа’’. Мядм’ ибам’ лэтбада’’, хасавидо’ нядабада’’, нюкцидо’ вадабада’’. Мюсерта’’ ненэциена ныланавам’ ехэрась манзара’’, ялэ’’, пий’’ ямбан тыдо’ лэтби’’, ямдо’ сахарамби’’. Маркад’ ниня’’ ӈахакуна мюсерта’’ нара’ мальӈгана Няръяна март’ «Сямянхат’ мерета» сянакован’ ма’’люрцеты’’, ненэця’’ поӈгандо’ пирдырцеты’’. Тарця сянакова тюку по’ маркана сиднтетимдэймэвна ненэцие’’ ма’’лась.

Тарця ялян’ «Харп», «Ерв» СПК, Нюдя яхана семейно – родовой общинахана манзарана’’ нина’’ тэхэнато’ тоць. Ты’’ сие ниць’ ирийна самлязимдей’ толыркана Качгортинской курьяхана самляӈг нянэй мяд’’ мярыць, сё’’ мэта’’ хыно’’ӈаць’, мирдатна’’ мирдатаць. Тэхэна’’ ӈэдалёрма’ хавна ненэця’’ хан’ тя санарӈаць, тынзям’, тыбкам’ моепиць, санарӈаць, сюрберӈаць.

Тикахад’ сямянд’ сававна сэдвы’’ паным’, мальцям’ тэрабиць. Хибя тарця серкана сямянд’ мэбе’’ӈаць – тикы’ нямна вадина ӈани’ яляхана толаӈгуда.

Теда хэтгув’, тэхэна’’ ӈэдалёрта’’ поӈгана не’’ ӈод’ таняць. Тюку’ по не’’ поӈгана сямянд’ меретаӈэ’ Валентина Федотовна Ледкова хаясь. Илеванда ямбан хойхана илена, хой’ илм’ теневана. Пыда тыда’’ нердець.

Валентина Федотовна тарця вади’’ хэтась – Мань’ курткаси’ ӈэдалёрцетыдм’, вата’’ ембдяр’’ ни’’ тара’’. Тюку по’ ӈэдалёрта’’ не’’ ныхы’’ӈаць, тарем’ ӈод мань’ тын’ нерня тарпыдаць. Нюртейӈэ’ тодамзь. Ихинян’ саць сава, маймбим’.

Маня’’ семьядана няхарӈэ’ ӈэдалёрӈаваць – мань’, вэсаков’, хасава нюв. Мал’’ сававна ӈэдалываць.

«Сямянхат’ мерета» нямна падвына ӈани’ яляхана танеӈгу’’.