Вы здесь

Хойхана мюсерта’’ няхаюна’’

Тыбэртина’’ сывы мюсерць’ яхато’ хамяку’’

Тюку ирийна хасуюдимдей яляхана Няръяна маркана ты’ ялям’ мэ’’ӈаваць. Марад’ хибяри’’ хавна мядонда’’ поӈгана’’ Краснойхад’ товы’' хибярина’’ таняць. Хибяри’’, хуний ӈока’’ по’’ ямбан хойхана мюсерӈа’’, манзаядо’ тыбэрма’ серкат’ пере’’. «Еврхана», «Харпхана» манзарана’’ ненэциена ӈокаювдо’ тамна семьясавэй хойхана мэ’’.

Ӈарка’’ ялян’ товы’’ ненэцие’’ поӈгана Александр Васильевич, Татьяна Александровна Вылкаха’ таняӈахась. Пыди’ «Ерв» СПК си’’ивумдей ӈэсыхына манзараӈаха’. Александр Васильевич  маля ёнар’’ хасуюёнар’’ си’’ив ю’’ самлязимдей поход’ тыбэрӈа. Тет’’ ю’’ по’’ ямбан манзаямда сававна тохоладась. Александр Васильевич’ иланда, манзараванда нямна хонрамбивась.

Корр: А.В., пыдар’ хойхана мюсерӈан’, ӈахэт’’ маля?  - Ӈахэт’’ мюсерӈам’, си’’ив ю’’ самлязимдей поход’ манзарам’. Нисяв’, небяв’ хойхана мюсермэхэ’. «Харпхана» мэваць, теда таняд’ тарпынацьнё. «Ервхана» мэва’’.

Корр: Сидя юкад’ вата по’’ тяхана тарпыдаць, хуркада?

- Вэвада яӈгу, илева’’, сава. Тына’’ сенз’ тюку по’, вадюдана’’.

Корр: Ӈокада хойхана мюсертаӈэ’?

- Хойхана мюсертаӈэ’ ӈокава’’, тэврыва’’. Семьясавэй хойхана мюсерӈаватак’. Нев’ хойхана мэ’’. Нюн’’ хойхана манзара’’. Сидя хасава нюв’ мякана мэӈаха’, тыбэртяха’. Михаил, нелебэй, харта семьяда. Неда ӈоб’ хойхана мюсерӈа, няхар’’ ӈацекэди’. Нюдякоми’ Володя, ӈань’ тэхэ’’на мэна.

Корр: Тюку по’ сырада хурка ӈэсада, хойхана ханзер манзаяра миӈась?

 - Сырада тюку по’ савась. Тына’’ саваць. Забойкава танесеты, тына’’ ӈамзам’ ханя’’ пир’’ӈава’’ таняюв’ мицьтыва’’.

Корр: Недбида’’ салдаби’’?

- Есядава таби’’, сацьри’ есяси’’ нива’’.

Корр: Тюку яля’ хурка ихинят’, тарця яля’’ тара’’?

- Тарця яля’’ сава’’, ӈарка хибярина’’ сава. «Ерв» ты’ ялям’ Варандэй няна мэӈадась. Мани’ таняна ӈань’ мэнись. Сянакунись’, тэна’’ ӈэдалёрӈамась. Савов’ ёльце, валакада хаюркаям’… Ӈацембой хасава’’ тэвнана’’ вани’’ ӈа’’ ӈоб тедахова. Ӈацекэрка ӈэбнана ӈоб’ пэрцетывов’’! Тарем’ ӈэбнанда нив’ тара… Сяхова мань’ сими’ ӈань тэва’’ я’’амна’’ таняць. Тикы по’’ пунякуна’ хаи’’.

Корр: Тюку яля’ Няръяна маркана ныланада’’, ихинянда хурка, ӈамгэна тюкон’ тосада’’?

- Мани’ автобусхана тонись’. Валакада ядебарка’’ тюку яля’, мерцяда яӈгу’’ ӈань. Ядебабта ӈань’ нив’ тара’’. Нибярёя’’ сидна’’ пэрӈа’’. Ханя’’ хантава’’, ёльцядо’ ӈэ’’ нив’.

Александр Васильевич Вылка’ пухуцяда Татьяна Александровна мяд’ манзаям’ пэртя не, няхар’’ ю’’ тет по’’ ямбан вэсаконда няюв’ хойхана мюсерӈа’’. Теда нюди’’ хэвхананди’ манзара’’, нюто’ нюкця’’ мякана вадюдана’’. Мяд’ манзаям’ теневана нян’ няюв’ тарця лаханавав’ танясь. 

Корр: Татьяна Александровна, пыдар’ теда ты’ ялян’ Краснойхад’ тон’, ихинят’ хурка?

Вылка: Ихинян’ сава, ӈарка ялян’ сидна’’ ма’’ла’’. Краснойхад’ автобусхана тонись’ вэсакон’ ня. Вэсаков’ Александр Васильевич Вылка, «Ервхана»  си’’ивумдей ӈэсына манзарани’. Маля ӈахакуд’ таняна манзарам’ ёнар’’ хасуюёнар’’ синдтет ю’’ нюртей поход. Вэсаков’ тамна тяхакуд’ манзара. Нянэй мякана илева’’. Не мякана манзаяда тянё нисьты’’ ӈа’’. Сэдорасьтым’, мальцям’, тобак’’ сэдбасьтым’, сидямэвна пиви’ сэдамась. Тикахад’ тэхэ’’на мэнид’ ӈатегун’, ӈаврадамдо’ пиреӈгун’, нюд’ маниеӈгун’.

Теда маня’’ ӈэсынана тет’’ мя’’ма’’. Краснойхана хардава’’ таня’’, хойхад’ тобнана’’ хар’’на харданана илесетыва’’. Мани’ тедари’ хардахана мэни’, хардами’ сулурпива’’. Теда нябимдей ты’ ялян’ тони’. Тикы нерцю хойхана, Варандэй’ няна ӈарка ялява’’ мэ’’ӈаваць, таняна «Ервхана» манзарана’’ ма’’люрӈаць. Вертолетхана таня’ товаць. Яля’ ямбан сававна нылэйнаць. Ненэця’’ сюрберӈаць, тынзям’ моепиць, тыбкам’ моепиць, тюр’ яркамбиць. Невхы’’ похо’’на’’ ӈань’ тарця ӈэсьты’’, ихинянд’ тарцям’ маниесь, саварха’ ӈэсьты. Сававна нылась, манзаяр’ ӈод сававна нив’ минд’. Тарця яля’ саць тара’’. Мани’ теда хоян’ ӈэрё някуна’ хантани’.

Маля ӈока по’’ ямбан Александр Васильевич Вылка, неда Татьяна Александровна тыбэрма’ серкана манзараӈаха’. Ты’ яля’ – пыди’ ӈарка яляди’. Тедари’ пыди’ Краснойхана илеӈаха’. Валакада мяканди’ танаӈгуху’. Хойхана илевади’ сававна миӈая, тыдо’ сенз’ ӈэя’’. Тамна ӈока по’’ ямбан Вылка мяд’ тер’’ харвась’ харто’ явнандо’ мюсерӈая’’.